info@aemot.com.tr 0382 266 2120

İnsan Kaynakları

Günümüz dünyasında firmaların yaşaması rekabet üstünlüğüne, rekabet üstünlüğü ise kalitenin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Kazanmak için ürün ve hizmet kalitesi yanında, kaliteli personeli bulmak, mevcut personeli en kaliteli hale getirmek ve çağdaş insan kaynakları yönetim sistemleri ile kaliteyi devamlı kılmak gerekmektedir. Vizyon ve misyonunuz doğrultusunda kaliteli insan kaynağı oluşturmak firmamızın temel insan kaynakları politikasıdır.

AEMOT Motor, şirkete ve çevreye en yüksek katma değeri sağlayacak personeli başvuran adaylara eşit şans vererek seçer.

Personel Seçme Süreci :

Personel alımı için internet, gazete ilanları vs. kullanılır. İş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesi özgeçmişlerle veya yüz yüze görüşme esnasında İŞ BAŞVURU FORMU ile yapılır. (İş başvuru formları beyaz ve mavi yaka olmak üzere iki farklı formattadır.) .

İnsan Kaynakları bölümü iş başvurusu yapan adayların değerlendirmesini temel nitelikler esas olmak üzere eğitim, dış görünüş, davranış biçimi, mesleki bilgisi, kendine güven, etkili konuşma vb. kriterlerine göre yapar ve görüşünü talep eden bölüm sorumlusuna sunar. .

(*) Lütfen Staj başvurusu için info@aemot.com.tr'ye CV'inizi gönderiniz.